logoProgram

PREDSTAVITEV

Na Kmetiji Viljema Marca se ukvarjamo s sadjarstvom, vzrejo perutnine in proizvodnjo ter oddajo sončne energije. Imamo 2 velika sadovnjaka, sadovnjak češenj in sadovnjak marelic, ki smo ju še razširili, ter 50 dreves kakija. Skupno imamo približno 1500 nizkih sadnih dreves.


kmetija